บริษัท พฤกษาธารา จำกัด

45/7 ซอยเคหะร่มเกล้า 64
เเขวงคลองสองตุ้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Office Tel: +6684 330 4444
Fax. +662 041 5951
Email: info@swizerstore.com

Line: @swizer_superfood
Facebook:  www.facebook.com/Swizersuperfood
Instagram: swizer_official