คุณเปาวลี พรพิมล (นักร้อง-นักแสดง)

คุณเปาวลี พรพิมล

นักร้อง-นักแสดง

อ้ามมม @swizer_official @morree_neo ทานได้ ทานดีดี กับ ควิโนล่าบาร์ อิ่มแน่แต่ไม่อ้วน เพียง 120 Kcal.
ขอขอบคุณ คุณเปาวลี พรพิมล (นักร้อง-นักแสดง) @paowalee1


อ้ามมม @swizer_official @morree_neo ทานได้ ทานดีดี กับ ควิโนล่าบาร์ อิ่มแน่แต่ไม่อ้วน เพียง 120 Kcal.
ขอขอบคุณ คุณเปาวลี พรพิมล (นักร้อง-นักแสดง) @paowalee1